• <bdo id="gxqa6"></bdo>
   1. <track id="gxqa6"></track>
   2. <nobr id="gxqa6"><optgroup id="gxqa6"></optgroup></nobr>
     <tbody id="gxqa6"></tbody>
    1. 分享

     2025屆高三一輪復習:2024高考新課標Ⅰ卷文言文閱讀文言挖空與解析(學(xué)生版 教師版)

      當以讀書(shū)通世事 2024-06-18 發(fā)布于甘肅
     2024高考新課標Ⅰ卷文言文閱讀部編版高中語(yǔ)文選擇性必修中冊第三單元的蘇武傳》緊密相連。學(xué)生在課本學(xué)習過(guò)程中對李陵已經(jīng)有了深入的理解,閱讀難度不大。從文本字詞的角度來(lái)看,也相對較為簡(jiǎn)單。以下內容是對文本的逐詞解釋?zhuān)┐蠹覅⒖肌?/span>

     閱讀下面的文言文,完成10~14題。

     材料一:

         李廣有(擁有)孫陵人名,李陵,生于前134年,卒于前74年,字少卿,隴西成紀人,今甘肅省秦安縣人,西漢將領(lǐng),李廣之孫,當戶(hù)之子。) ,為侍中,善(擅長(cháng))騎射。帝以為(認為)有廣(李廣)之風(fēng)(風(fēng)度),使教射(教習射箭)酒泉、張掖(狀語(yǔ)后置句)以備胡。及貳師(貳師:即貳師將軍李廣利,武帝所寵愛(ài)的李夫人的哥哥,武帝遣其伐大宛,因大宛境內有貳師城,故號為貳師將軍。)擊匈奴[注],陵叩頭自請曰:“臣所將(帶領(lǐng))屯邊者,皆荊楚勇士奇材劍客也。(希望)(能夠)(親自)(率領(lǐng))一隊,到蘭干山(山名,在今蒙古國。)南以(來(lái))(分散)單于兵(軍隊),毋令專(zhuān)鄉(鄉:通“向”,此處可理解為攻擊。)貳師軍。臣愿以少擊眾,步兵五千人涉(涉:原指徒步渡水,這里指行進(jìn)到。)單于庭(院子,庭院)?!鄙?/span>壯意動(dòng)用法,以.....為壯。)而許(答應)之。陵至?;?/span>(山名,約在今蒙古國土拉河。),與單于相值(遇到),騎(騎兵)(大約)三萬(wàn)圍陵軍。陵搏戰(拼搏戰斗)攻之,虜(敵人)(退還)(逃跑)上山,漢軍追擊,殺數千人。單于大驚,召(召集)八萬(wàn)余騎攻陵。陵軍步斗(步行作戰)樹(shù)木間,復殺數千人。陵居谷中,虜在山上,四面射(射箭),矢(箭頭)如雨下。士卒多死,不得行(前進(jìn))。陵曰:“無(wú)面目報(回復)陛下!”遂降(投降)。上怒甚,群臣皆罪(怪罪)陵。上以(用這件事)問(wèn)(詢(xún)問(wèn))太史令司馬遷,遷盛言(極力申說(shuō)):“陵事(對待,侍奉)孝,與(對待)士信(講信用),常奮不顧身以徇(順著(zhù))國家之急,其素(向來(lái))所畜積(所蘊藏的品德)也,有國士之風(fēng)(風(fēng)尚)。且陵提(率領(lǐng))步卒不滿(mǎn)五千,深蹂(踏入)戎馬之地,抑(抑制)數萬(wàn)之師。身雖(即使)陷敗,然其所摧敗(打敗,挫敗的軍隊。)亦足暴(展示)于天下。彼(主謂之間,取消句子獨立性。)不死,宜欲得(得到)(恰當時(shí)機)以報(報答)漢也?!鄙?/span>(皇上)(認為)(司馬遷)為誣罔(欺騙),下遷(降職)腐刑(破壞男子生殖器和女子生殖機能的酷刑。)。久之(襯字,無(wú)實(shí)義。),上(皇上)(后悔)(為動(dòng)用法,為李陵。)無(wú)救(沒(méi)有派救兵。)。上遣(派遣)(人名,公孫敖。)深入匈奴迎(迎接)李陵,敖軍無(wú)功(沒(méi)有軍功)(回來(lái)),因(趁機)曰:“捕得生口(活口,活著(zhù)的人。),言李陵教(教導)單于為兵(訓練士兵)以備(防備)漢軍?!鄙嫌谑亲?/span>(族滅)陵家。既而(不久)聞之,乃(是)漢將降匈奴者(定語(yǔ)后置句,降匈奴者之漢將。)李緒,非陵也。陵使人刺殺緒(人名,李緒。),大閼氏(漢時(shí)匈奴單于之正妻的稱(chēng)號。)欲殺陵,單于匿(藏匿)之北方。大閼氏死,乃(才)還。單于以(把)女妻(名詞作動(dòng)詞,嫁給。)陵,立(任命)為右校王,與衛律皆貴(尊貴)用事(掌權)。衛律常在單于左右(身邊的近臣。);陵居外,有大事乃入議(商議)。(征和三年)三月,遣李廣利將(帶領(lǐng))七萬(wàn)人出五原,擊匈奴。匈奴使大將與李陵將(帶領(lǐng))三萬(wàn)余騎追漢軍,轉戰(輾轉作戰)九日。

     (節選自《資治通鑒·漢紀》)

     材料二:

         李陵之降(投降)也,罪(罪名)較著(zhù)(顯著(zhù))而不可掩(掩蓋)。如(如果)謂(說(shuō))其孤軍支(抵擋)(敵人)而無(wú)援(援助),則以(帶領(lǐng))步卒五千出塞,陵自炫(炫耀)(自己)(勇敢),而非(不是)武帝命(命令)之不獲辭(推辭)也。陵之族(被滅族)也,則嫁(轉嫁)其禍于(對)李緒;迨(等到)(這件事)后李廣利征匈奴,陵將(帶領(lǐng))三萬(wàn)余騎追漢軍,轉戰九日,亦將委罪(嫁禍)于緒乎?如曰陵受單于之制(控制),不得(能夠)不追奔轉戰者,匈奴豈伊(語(yǔ)氣詞)無(wú)可信(相信)之人?令陵有兩袒之心(兩袒之心:指有兩面討好的心思。兩袒,露出左右手臂,謂女子兼適兩夫家。比喻人貪得無(wú)厭。),單于亦何(怎么)能信(相信)陵而委(委任)以重兵(狀語(yǔ)后置句,以重兵委。),使深入而與漢將相持乎!遷(司馬遷)之為(替)陵文(掩飾)過(guò)(過(guò)錯)若不及(像擔心趕不上,指極力。),而抑(又)稱(chēng)道李廣于不絕,以獎(褒獎)其世業(yè)(世代的業(yè)績(jì)。)。(擔任)(將軍)而降(投降)降而為之效死以戰雖欲浣滌(洗刷掉)其污而已緇(緇:帛黑色。這里指染黑。)之素(白布)不可復白(變白)。大節(氣節)(喪失),則余(其余)無(wú)可(沒(méi)有辦法)(洗刷)也。李陵曰“思一得(能夠)(恰當時(shí)機)以報漢”,愧為動(dòng)用法,為......而羞愧)蘇武而為(做出)之辭(托辭,借口)也。其背逆(背叛)也,固(本來(lái))非遷(司馬遷)之所得(能夠)而文(掩飾)焉者也。

     (節選自王夫之《讀通鑒論》卷三)

     [注] 貳師,指漢代貳師將軍李廣利。

     14.王夫之強調李陵“大節喪,則余無(wú)可浣也”,材料一有哪些事實(shí)可以支持王夫之的觀(guān)點(diǎn)?請簡(jiǎn)要概括。(5分)

     【參考答案】①李陵打仗失敗后即投降匈奴;②與降將衛律一道成為單于左膀右臂;③率領(lǐng)大軍追擊漢軍。

     試題評析

     本題材料為組合文本,由兩段文言文組合而成,材料一節選自《資治通鑒·漢紀》,材料二節選自王夫之《讀通鑒論》卷三?!顿Y治通鑒》為編年體史書(shū),因此李陵行跡紀錄較為分散,篇幅很長(cháng)。為適應高考要求,結合材料一與材料二的相關(guān)性,在不影響文獻原意、保證準確設問(wèn)答題的基礎上,對原文內容進(jìn)行了一定的刪節,個(gè)別用字、標點(diǎn)也根據不同的版本做了優(yōu)化處理。

         兩則材料,在內容上深度關(guān)聯(lián),史實(shí)與議論交織嚴密。所述史實(shí)清晰曉暢,所議事理簡(jiǎn)易明了,語(yǔ)言典雅規范,知識點(diǎn)全面、準確,與高中畢業(yè)生文言文閱讀水平相一致。

         考生們對李陵投降匈奴一事并不陌生?!镀胀ǜ咧姓Z(yǔ)文課程標準》背誦篇目有司馬遷的《報任安書(shū)》,其中涉及司馬遷因為李陵游說(shuō)而招致宮刑。世人在同情司馬遷的同時(shí),也對李陵產(chǎn)生同情之心。高中選擇性必修中冊《蘇武傳》有李陵勸說(shuō)蘇武投降一段,其中提到“陵始降時(shí),忽忽如狂,自痛負漢,加以老母系保宮。子卿不欲降,何以過(guò)陵”,會(huì )加深世人對李陵的同情?!短K武傳》記錄蘇武歸漢時(shí)有李陵的一段告白:“陵雖駑怯,令漢且貰陵罪,全其老母,使得奮大辱之積志,庶幾乎曹柯之盟,此陵宿昔之所不忘也。收族陵家,為世大戮,陵尚復何顧乎?”使世人更愿相信司馬遷“(李陵)欲得其當而報漢”的推測。然而王夫之抓住李陵“為將而降,降而為之效死以戰”這一點(diǎn),強調李陵叛逆之罪無(wú)可掩飾。本題設置的目標在于文言文的閱讀與理解,注意教考銜接,有效關(guān)聯(lián)課文、課標內容以及已有知識,同時(shí)引導考生要全方位、多角度地思考問(wèn)題,不能拘于一隅之見(jiàn),對相關(guān)事件、人物要從不同時(shí)間節點(diǎn)、思考角度進(jìn)行評判,注重批判性思維品質(zhì)的提升。

         本題重點(diǎn)考查考生對文言文內容的綜合理解能力以及信息篩選能力、觀(guān)點(diǎn)歸納能力。作答此題,首先要理解王夫之“大節喪,則余無(wú)可浣也”一句的意思。李陵投降匈奴,作為漢軍將領(lǐng),已經(jīng)喪失了一個(gè)漢軍將領(lǐng)的節操,故稱(chēng)“大節喪”?!坝酂o(wú)可浣也”承上一句“已緇之素,不可復白”而來(lái)。已經(jīng)染色的素絲不可能回復白色,因此李陵“大節喪”,投降之罪無(wú)可辯白,也就是材料二的結論句“其背逆也,固非遷之所得而文焉者也”——李陵投降叛逆之罪無(wú)可辯白。試題即要求考生從材料一中概括支持王夫之這一觀(guān)點(diǎn)的史實(shí)。與此相對應,考生可以從材料一中找到:①“士卒多死,不得行。陵曰:'無(wú)面目報陛下!’遂降?!奔础按蛘淌『蠹赐督敌倥?。②“單于以女妻陵,立為右校王,與衛律皆貴用事。衛律常在單于左右;陵居外,有大事乃入議?!眴斡趯⑴畠杭藿o李陵為妻,并立為右校王,與降將衛律一起受到單于重用,成為單于的左膀右臂。降將衛律這個(gè)人物見(jiàn)于課文《蘇武傳》,其中衛律威逼利誘蘇武投降的情節令人印象深刻,其效忠匈奴單于的本質(zhì)昭然若揭,而李陵與衛律一同受到單于重用,可以坐實(shí)李陵投降的本質(zhì)。答案中衛律是降將的信息,來(lái)自教材,并不要求學(xué)生一定點(diǎn)出這一身份。③“(征和三年)三月,遣李廣利將七萬(wàn)人出五原,擊匈奴。匈奴使大將與李陵將三萬(wàn)余騎追漢軍,轉戰九日?!崩顝V利出征匈奴,李陵率三萬(wàn)余騎追漢軍,轉戰九日。因此王夫之感嘆:“如曰陵受單于之制,不得不追奔轉戰者,匈奴豈伊無(wú)可信之人?令陵有兩袒之心,單于亦何能信陵而委以重兵,使深入而與漢將相持乎!”說(shuō)明李陵投降效忠匈奴單于已是事實(shí)。

         此題作為一道簡(jiǎn)答題,因考查的能力要求有所提升——不僅包括理解分析能力,還包括批判性思維能力,所以分值比去年有所增加。

     2024高考新課標Ⅰ卷文言文閱讀部編版高中語(yǔ)文選擇性必修中冊第三單元的蘇武傳》緊密相連。學(xué)生在課本學(xué)習過(guò)程中對李陵已經(jīng)有了深入的理解,閱讀難度不大。從文本字詞的角度來(lái)看,也相對較為簡(jiǎn)單。以下內容是對文本的逐詞解釋?zhuān)┐蠹覅⒖肌?/span>

     閱讀下面的文言文,完成10~14題。

     材料一:

         李廣有(擁有)孫陵人名,李陵,生于前134年,卒于前74年,字少卿,隴西成紀人,今甘肅省秦安縣人,西漢將領(lǐng),李廣之孫,當戶(hù)之子。) ,為侍中,善(擅長(cháng))騎射。帝以為(認為)有廣(李廣)之風(fēng)(風(fēng)度),使教射(教習射箭)酒泉、張掖(狀語(yǔ)后置句)以備胡。及貳師(貳師:即貳師將軍李廣利,武帝所寵愛(ài)的李夫人的哥哥,武帝遣其伐大宛,因大宛境內有貳師城,故號為貳師將軍。)擊匈奴[注],陵叩頭自請曰:“臣所將(帶領(lǐng))屯邊者,皆荊楚勇士奇材劍客也。(希望)(能夠)(親自)(率領(lǐng))一隊,到蘭干山(山名,在今蒙古國。)南以(來(lái))(分散)單于兵(軍隊),毋令專(zhuān)鄉(鄉:通“向”,此處可理解為攻擊。)貳師軍。臣愿以少擊眾,步兵五千人涉(涉:原指徒步渡水,這里指行進(jìn)到。)單于庭(院子,庭院)?!鄙?/span>壯意動(dòng)用法,以.....為壯。)而許(答應)之。陵至?;?/span>(山名,約在今蒙古國土拉河。),與單于相值(遇到),騎(騎兵)(大約)三萬(wàn)圍陵軍。陵搏戰(拼搏戰斗)攻之,虜(敵人)(退還)(逃跑)上山,漢軍追擊,殺數千人。單于大驚,召(召集)八萬(wàn)余騎攻陵。陵軍步斗(步行作戰)樹(shù)木間,復殺數千人。陵居谷中,虜在山上,四面射(射箭),矢(箭頭)如雨下。士卒多死,不得行(前進(jìn))。陵曰:“無(wú)面目報(回復)陛下!”遂降(投降)。上怒甚,群臣皆罪(怪罪)陵。上以(用這件事)問(wèn)(詢(xún)問(wèn))太史令司馬遷,遷盛言(極力申說(shuō)):“陵事(對待,侍奉)孝,與(對待)士信(講信用),常奮不顧身以徇(順著(zhù))國家之急,其素(向來(lái))所畜積(所蘊藏的品德)也,有國士之風(fēng)(風(fēng)尚)。且陵提(率領(lǐng))步卒不滿(mǎn)五千,深蹂(踏入)戎馬之地,抑(抑制)數萬(wàn)之師。身雖(即使)陷敗,然其所摧敗(打敗,挫敗的軍隊。)亦足暴(展示)于天下。彼(主謂之間,取消句子獨立性。)不死,宜欲得(得到)(恰當時(shí)機)以報(報答)漢也?!鄙?/span>(皇上)(認為)(司馬遷)為誣罔(欺騙),下遷(降職)腐刑(破壞男子生殖器和女子生殖機能的酷刑。)。久之(襯字,無(wú)實(shí)義。),上(皇上)(后悔)(為動(dòng)用法,為李陵。)無(wú)救(沒(méi)有派救兵。)。上遣(派遣)(人名,公孫敖。)深入匈奴迎(迎接)李陵,敖軍無(wú)功(沒(méi)有軍功)(回來(lái)),因(趁機)曰:“捕得生口(活口,活著(zhù)的人。),言李陵教(教導)單于為兵(訓練士兵)以備(防備)漢軍?!鄙嫌谑亲?/span>(族滅)陵家。既而(不久)聞之,乃(是)漢將降匈奴者(定語(yǔ)后置句,降匈奴者之漢將。)李緒,非陵也。陵使人刺殺緒(人名,李緒。),大閼氏(漢時(shí)匈奴單于之正妻的稱(chēng)號。)欲殺陵,單于匿(藏匿)之北方。大閼氏死,乃(才)還。單于以(把)女妻(名詞作動(dòng)詞,嫁給。)陵,立(任命)為右校王,與衛律皆貴(尊貴)用事(掌權)。衛律常在單于左右(身邊的近臣。);陵居外,有大事乃入議(商議)。(征和三年)三月,遣李廣利將(帶領(lǐng))七萬(wàn)人出五原,擊匈奴。匈奴使大將與李陵將(帶領(lǐng))三萬(wàn)余騎追漢軍,轉戰(輾轉作戰)九日。

     (節選自《資治通鑒·漢紀》)

     材料二:

         李陵之降(投降)也,罪(罪名)較著(zhù)(顯著(zhù))而不可掩(掩蓋)。如(如果)謂(說(shuō))其孤軍支(抵擋)(敵人)而無(wú)援(援助),則以(帶領(lǐng))步卒五千出塞,陵自炫(炫耀)(自己)(勇敢),而非(不是)武帝命(命令)之不獲辭(推辭)也。陵之族(被滅族)也,則嫁(轉嫁)其禍于(對)李緒;迨(等到)(這件事)后李廣利征匈奴,陵將(帶領(lǐng))三萬(wàn)余騎追漢軍,轉戰九日,亦將委罪(嫁禍)于緒乎?如曰陵受單于之制(控制),不得(能夠)不追奔轉戰者,匈奴豈伊(語(yǔ)氣詞)無(wú)可信(相信)之人?令陵有兩袒之心(兩袒之心:指有兩面討好的心思。兩袒,露出左右手臂,謂女子兼適兩夫家。比喻人貪得無(wú)厭。),單于亦何(怎么)能信(相信)陵而委(委任)以重兵(狀語(yǔ)后置句,以重兵委。),使深入而與漢將相持乎!遷(司馬遷)之為(替)陵文(掩飾)過(guò)(過(guò)錯)若不及(像擔心趕不上,指極力。),而抑(又)稱(chēng)道李廣于不絕,以獎(褒獎)其世業(yè)(世代的業(yè)績(jì)。)。(擔任)(將軍)而降(投降)降而為之效死以戰雖欲浣滌(洗刷掉)其污而已緇(緇:帛黑色。這里指染黑。)之素(白布)不可復白(變白)。大節(氣節)(喪失),則余(其余)無(wú)可(沒(méi)有辦法)(洗刷)也。李陵曰“思一得(能夠)(恰當時(shí)機)以報漢”,愧為動(dòng)用法,為......而羞愧)蘇武而為(做出)之辭(托辭,借口)也。其背逆(背叛)也,固(本來(lái))非遷(司馬遷)之所得(能夠)而文(掩飾)焉者也。

     (節選自王夫之《讀通鑒論》卷三)

     [注] 貳師,指漢代貳師將軍李廣利。

     14.王夫之強調李陵“大節喪,則余無(wú)可浣也”,材料一有哪些事實(shí)可以支持王夫之的觀(guān)點(diǎn)?請簡(jiǎn)要概括。(5分)

     【參考答案】①李陵打仗失敗后即投降匈奴;②與降將衛律一道成為單于左膀右臂;③率領(lǐng)大軍追擊漢軍。

     試題評析

     本題材料為組合文本,由兩段文言文組合而成,材料一節選自《資治通鑒·漢紀》,材料二節選自王夫之《讀通鑒論》卷三?!顿Y治通鑒》為編年體史書(shū),因此李陵行跡紀錄較為分散,篇幅很長(cháng)。為適應高考要求,結合材料一與材料二的相關(guān)性,在不影響文獻原意、保證準確設問(wèn)答題的基礎上,對原文內容進(jìn)行了一定的刪節,個(gè)別用字、標點(diǎn)也根據不同的版本做了優(yōu)化處理。

         兩則材料,在內容上深度關(guān)聯(lián),史實(shí)與議論交織嚴密。所述史實(shí)清晰曉暢,所議事理簡(jiǎn)易明了,語(yǔ)言典雅規范,知識點(diǎn)全面、準確,與高中畢業(yè)生文言文閱讀水平相一致。

         考生們對李陵投降匈奴一事并不陌生?!镀胀ǜ咧姓Z(yǔ)文課程標準》背誦篇目有司馬遷的《報任安書(shū)》,其中涉及司馬遷因為李陵游說(shuō)而招致宮刑。世人在同情司馬遷的同時(shí),也對李陵產(chǎn)生同情之心。高中選擇性必修中冊《蘇武傳》有李陵勸說(shuō)蘇武投降一段,其中提到“陵始降時(shí),忽忽如狂,自痛負漢,加以老母系保宮。子卿不欲降,何以過(guò)陵”,會(huì )加深世人對李陵的同情?!短K武傳》記錄蘇武歸漢時(shí)有李陵的一段告白:“陵雖駑怯,令漢且貰陵罪,全其老母,使得奮大辱之積志,庶幾乎曹柯之盟,此陵宿昔之所不忘也。收族陵家,為世大戮,陵尚復何顧乎?”使世人更愿相信司馬遷“(李陵)欲得其當而報漢”的推測。然而王夫之抓住李陵“為將而降,降而為之效死以戰”這一點(diǎn),強調李陵叛逆之罪無(wú)可掩飾。本題設置的目標在于文言文的閱讀與理解,注意教考銜接,有效關(guān)聯(lián)課文、課標內容以及已有知識,同時(shí)引導考生要全方位、多角度地思考問(wèn)題,不能拘于一隅之見(jiàn),對相關(guān)事件、人物要從不同時(shí)間節點(diǎn)、思考角度進(jìn)行評判,注重批判性思維品質(zhì)的提升。

         本題重點(diǎn)考查考生對文言文內容的綜合理解能力以及信息篩選能力、觀(guān)點(diǎn)歸納能力。作答此題,首先要理解王夫之“大節喪,則余無(wú)可浣也”一句的意思。李陵投降匈奴,作為漢軍將領(lǐng),已經(jīng)喪失了一個(gè)漢軍將領(lǐng)的節操,故稱(chēng)“大節喪”?!坝酂o(wú)可浣也”承上一句“已緇之素,不可復白”而來(lái)。已經(jīng)染色的素絲不可能回復白色,因此李陵“大節喪”,投降之罪無(wú)可辯白,也就是材料二的結論句“其背逆也,固非遷之所得而文焉者也”——李陵投降叛逆之罪無(wú)可辯白。試題即要求考生從材料一中概括支持王夫之這一觀(guān)點(diǎn)的史實(shí)。與此相對應,考生可以從材料一中找到:①“士卒多死,不得行。陵曰:'無(wú)面目報陛下!’遂降?!奔础按蛘淌『蠹赐督敌倥?。②“單于以女妻陵,立為右校王,與衛律皆貴用事。衛律常在單于左右;陵居外,有大事乃入議?!眴斡趯⑴畠杭藿o李陵為妻,并立為右校王,與降將衛律一起受到單于重用,成為單于的左膀右臂。降將衛律這個(gè)人物見(jiàn)于課文《蘇武傳》,其中衛律威逼利誘蘇武投降的情節令人印象深刻,其效忠匈奴單于的本質(zhì)昭然若揭,而李陵與衛律一同受到單于重用,可以坐實(shí)李陵投降的本質(zhì)。答案中衛律是降將的信息,來(lái)自教材,并不要求學(xué)生一定點(diǎn)出這一身份。③“(征和三年)三月,遣李廣利將七萬(wàn)人出五原,擊匈奴。匈奴使大將與李陵將三萬(wàn)余騎追漢軍,轉戰九日?!崩顝V利出征匈奴,李陵率三萬(wàn)余騎追漢軍,轉戰九日。因此王夫之感嘆:“如曰陵受單于之制,不得不追奔轉戰者,匈奴豈伊無(wú)可信之人?令陵有兩袒之心,單于亦何能信陵而委以重兵,使深入而與漢將相持乎!”說(shuō)明李陵投降效忠匈奴單于已是事實(shí)。

         此題作為一道簡(jiǎn)答題,因考查的能力要求有所提升——不僅包括理解分析能力,還包括批判性思維能力,所以分值比去年有所增加。

      本站是提供個(gè)人知識管理的網(wǎng)絡(luò )存儲空間,所有內容均由用戶(hù)發(fā)布,不代表本站觀(guān)點(diǎn)。請注意甄別內容中的聯(lián)系方式、誘導購買(mǎi)等信息,謹防詐騙。如發(fā)現有害或侵權內容,請點(diǎn)擊一鍵舉報。
      轉藏 分享 獻花(0

      0條評論

      發(fā)表

      請遵守用戶(hù) 評論公約

      類(lèi)似文章 更多

      国产日韩欧美,国产精品一区二区欧美视频,国产精品一区二区四区,国产成a人片在线观看视频99
     • <bdo id="gxqa6"></bdo>
       1. <track id="gxqa6"></track>
       2. <nobr id="gxqa6"><optgroup id="gxqa6"></optgroup></nobr>
         <tbody id="gxqa6"></tbody>