• <bdo id="gxqa6"></bdo>
   1. <track id="gxqa6"></track>
   2. <nobr id="gxqa6"><optgroup id="gxqa6"></optgroup></nobr>
     <tbody id="gxqa6"></tbody>
    1. 分享

     張旭草書(shū)《古詩(shī)四帖》欣賞

      鳥(niǎo)語(yǔ)花香香 2012-04-18

     《草書(shū)古詩(shī)四首》遼寧省博物館藏,墨跡本,五色箋,凡四十行,一百八十八字。傳為張旭狂草之作,此帖雄強奇偉,筆勢縱逸。董其昌評說(shuō):有懸崖墜,急雨旋風(fēng)之勢。  極為珍貴。

     大書(shū)法家張旭,唐開(kāi)元、天寶(公元714756年)間吳(今江蘇蘇州)人,書(shū)法功力深厚,并以精能之至的筆法和豪放不羈的性情,開(kāi)創(chuàng )了狂草書(shū)風(fēng)格的典范。

     張旭以獨特的狂草書(shū)體,在名貴的“五色箋”上,縱情揮寫(xiě)了南北朝時(shí)期兩位文豪謝靈運與庾信的古詩(shī)共4首。

     作品落筆力頂千鈞,傾勢而下,通篇筆畫(huà)豐滿(mǎn),絕無(wú)纖弱浮滑之筆。

     行筆婉轉自如,跌宕起伏,動(dòng)靜交錯,有急有緩地蕩漾在舒暢的韻律中。他的字奔放豪逸,筆畫(huà)連綿不斷,有著(zhù)飛檐走壁之險,滿(mǎn)紙如云煙繚繞,實(shí)乃草書(shū)顛峰之篇。

     草書(shū)之美其實(shí)就在于信手即來(lái),一氣呵成,給人以痛快淋漓之感。 

          釋文:
     東明九芝蓋,北燭五云車(chē)。飄飖入倒景,出沒(méi)上煙霞。春泉下玉霤,青鳥(niǎo)

     向金華。漢帝看桃核,齊侯問(wèn)棘(原詩(shī)為棗)花。應逐上元酒,同來(lái)訪(fǎng)蔡家。

     北闕臨丹水,南宮生絳云。龍泥印玉簡(jiǎn)(原詩(shī)為策),大火練真文。上元風(fēng)雨散,中天哥(原詩(shī)為歌)吹分。虛(原詩(shī)為靈)駕千尋上,空香萬(wàn)里聞。
           
     謝靈運王子晉贊
           
     淑質(zhì)非不麗,難之以萬(wàn)年。儲宮非不貴,豈若上登天。王子復清曠,區中實(shí)譁囂。喧既見(jiàn)浮丘公,與爾共紛繙(翻)。

     巖下一老公四五少年贊
     衡山采藥人,路迷糧亦絕。過(guò)息巖下坐,正見(jiàn)相對說(shuō)。一老四五少,仙隱

     不別可?其書(shū)非世教,其人必賢哲。

      

     全帖

      

     圖片

      

      

     局部放大

      

     圖片

      

      

      

      

      圖片

      

     問(wèn)棘(原詩(shī)為棗)花。應逐    上元酒,同來(lái)  

     訪(fǎng)蔡家。  北闕臨丹水,

                              南宮生絳云。  龍泥印玉簡(jiǎn)(原詩(shī)為策),

                               大火練真文。    上元風(fēng)雨散,

      

      

      

     圖片

      

     中天哥(原詩(shī)為歌)吹分。   虛(原詩(shī)為靈)駕千尋上,

     空香萬(wàn)里聞。       謝靈運王

     子晉贊    淑質(zhì)非不麗,   難之以萬(wàn)年。

      

      

     圖片

     空香萬(wàn)里聞   謝靈運王

     子晉贊     淑質(zhì)非不麗,

      

      

     圖片

      

      儲宮非不貴,     豈若上登天。

     王子復清曠,      區中實(shí)譁

     囂。喧既見(jiàn)浮     丘公,與爾共紛繙(翻)。

      

      

      

     圖片

      

                    巖下一老公        四五少年贊
                   衡山采藥人,       路迷糧亦絕。

                    過(guò)息巖下坐,      正見(jiàn)相對說(shuō)。

                    一老四五少,

      

      

      

     圖片

      

                仙隱不別      可?其書(shū)非 

               世教,其人    必賢哲。

      

     圖片 

      

      細節欣賞

      

      圖片

      

      

      

      圖片

      

      

      

      

     圖片

      

      

      

     《古詩(shī)四帖》的藝術(shù)特點(diǎn)
      下面從筆法、字法、章法和藝術(shù)風(fēng)格四個(gè)方面分析介紹《古詩(shī)四帖》的藝術(shù)特點(diǎn)。

      1.筆法特點(diǎn)
      側筆中鋒:這是張旭繼承魏晉筆法最根本的內容。  澀中求暢:打開(kāi)《古詩(shī)四帖》,第一眼看到的是奔放流暢。但細看每一個(gè)筆畫(huà),很多又都是遲澀而凝重的。張旭的狂草和王羲之的今草之間最大的區別在于創(chuàng )作風(fēng)格變了。王羲之是典雅的,而張旭是浪漫的。典雅多理性,浪漫多感性。   靈動(dòng)多變?! ?/SPAN>奔放連綿:這是張旭狂草不同于前人的最明顯的特征??癫菀怀?/SPAN>字,是什么?狂草之不是狂亂、狂怪、狂妄和瘋狂,而是作者心理上的一種雅逸、瀟灑、奔放和豪邁。

             2.字法特點(diǎn)
      字法可以簡(jiǎn)單地解釋為結字的方法。自古以來(lái),字法有規范也有變化。規范之處有兩點(diǎn):一是從文字產(chǎn)生開(kāi)始,每個(gè)字因筆畫(huà)多少,象形、寫(xiě)意而形成的原始字形,這是此后兩千多年字法的基礎。二是字體演變過(guò)程中,受書(shū)寫(xiě)習慣、審美追求的影響而形成的約定俗成的字形變化。這些往往是需要死記硬背的。
      變化是書(shū)家創(chuàng )作風(fēng)格形成的原因。在規范的基礎上產(chǎn)生變化,比如說(shuō)有人以寫(xiě)扁字為主,有人以寫(xiě)長(cháng)字為主;有人喜歡寫(xiě)得緊湊,有人喜歡寫(xiě)得開(kāi)張;有人習慣于右上取勢,有人偏重于右下寬博。對于字法的研究,作為狂草作品的《古詩(shī)四帖》具有很強的代表性。
      草法精熟:草法精熟是狂草書(shū)家的共同特點(diǎn),然而張旭草法的精熟又在古今眾多狂草書(shū)家之上。以《古詩(shī)四帖》為例,首先,作品中所有文字均為純正的草書(shū),沒(méi)有一個(gè)行書(shū)。清一色的草書(shū)很大程度上增加了作品創(chuàng )作的難度,這一點(diǎn)古今草書(shū)家很少有人能做到。第二,此帖草法和書(shū)寫(xiě)的熟練程度以及表現上的寫(xiě)意程度也達到了前無(wú)古人的高度。沈鵬先生常說(shuō),寫(xiě)草書(shū)的人要進(jìn)入狂草。什么是進(jìn)入狂草?就是一定要寫(xiě)出純正的草書(shū)的感覺(jué)。張旭的《古詩(shī)四帖》之所以感人,之所以能給人以耳目一新的震撼,其根本原因就在于他寫(xiě)出了純正的與所有今草作品都截然不同的狂草氣息。
      結字高古:對于結字方面,張旭的成績(jì)是驚人的。盡管他在書(shū)寫(xiě)之中任情揮灑,但我們仔細分析《古詩(shī)四帖》中的每一個(gè)字,無(wú)不合于古人結字之法。
      字體寬博:寬博才會(huì )大氣,寬博才能雄渾。古人把高境界的書(shū)法作品稱(chēng)為逸品,象征魏晉風(fēng)度的詞叫晉世清韻,晉世清韻的核心內容是雅逸。什么是逸?逸是自由、散淡,是瀟灑、隨意。沒(méi)有寬博就無(wú)所謂。張旭抓住了這個(gè)問(wèn)題的根本。
      因勢成形:在《古詩(shī)四帖》中,嚴格按照古法造字是張旭結字的基礎,因勢成形也是它的一個(gè)重要特色??癫輹?shū)寫(xiě)上的隨機性和章法上的豐富性,增加了書(shū)寫(xiě)環(huán)境的復雜性,為結字提出了難題。在構字上既有創(chuàng )造矛盾、任情恣肆的自由,又有解決矛盾、填補均衡的無(wú)奈。因此,因勢成形成為《古詩(shī)四帖》重要的結字特點(diǎn)。
      然而,談到因勢成形,有一點(diǎn)一定要明確,那就是因勢成形所成的必須是美的,必須是字法上合乎規范的。長(cháng)要長(cháng)得合理,短要短得合法;正要正得出新,歪要歪得規范。在這個(gè)問(wèn)題上許多學(xué)書(shū)者都有誤區,認為草書(shū)創(chuàng )作是看大效果,單個(gè)字沒(méi)寫(xiě)好是因為環(huán)境使然。這是大錯特錯的。任何章法環(huán)境都不能成為我們寫(xiě)不好一個(gè)字的理由。整體上看既變化豐富又和諧完整,單剪下每一個(gè)字又都要經(jīng)得住推敲,經(jīng)典耐看,甚至都能放到《草書(shū)大字典》中供專(zhuān)家研究,供后人摹寫(xiě)。這一點(diǎn)我們從《古詩(shī)四帖》中得到了深刻的體驗。

      3.章法特點(diǎn)
      自然疏密,沒(méi)有刻意雕琢。這是張旭書(shū)法的特點(diǎn),也是幾乎所有古代書(shū)家共同的特點(diǎn)。張旭不在章法上刻意地經(jīng)營(yíng)空間,而是講究自然書(shū)寫(xiě),自然疏密,渾然天成。我認為最好的狂草作品不應該是設計出來(lái)的,而應該是出來(lái)的。沒(méi)有設計、沒(méi)有經(jīng)營(yíng),只想表現一種感覺(jué)、一種思想。沿著(zhù)這種感覺(jué)任情恣肆,完全靠下意識去寫(xiě)(平時(shí)的規范都化作了下意識),而寫(xiě)出的結果卻嬉笑怒罵皆文章。一切奇情迭出,又一切合理合法。對于這一點(diǎn),《古詩(shī)四帖》給了我們很好的印證。
      分區域、分段落有不同的風(fēng)格韻律?!豆旁?shī)四帖》雖然沒(méi)有從空間上進(jìn)行人為的設計,但并沒(méi)有因此而減少它在章法上的豐富性。一個(gè)十分明顯的特點(diǎn)就是,隨著(zhù)作品內容和作者創(chuàng )作情緒的延伸變化,而表現出成片的、豐富的風(fēng)格韻律變化。這些由于線(xiàn)條質(zhì)感、書(shū)寫(xiě)速度等因素形成的變化,是自然遞變、渾然天成的。
      拉近行距,實(shí)現隔行通氣。大草作品更強調章法上的整體性,雖然仍以行為書(shū)寫(xiě)單位,但行與行之間沒(méi)有聯(lián)系的草書(shū)作品不能成為優(yōu)秀的作品。如何使行與行之間相互關(guān)聯(lián),成為相互作用的整體,這是古今狂草書(shū)家都面臨的一個(gè)難題。一幅狂草作品,如果說(shuō)第一行可以隨意寫(xiě),第二行就不行了;第二行要觀(guān)照著(zhù)第一行來(lái)寫(xiě),要努力做到兩行之間既變化又和諧;而第三行不僅要看第二行,還要觀(guān)照第一行;第四行要觀(guān)照前三行。這就是為什么縱幅的書(shū)法作品大家多愿寫(xiě)三行、兩行的,而不愿意寫(xiě)多行的原因。為解決這一問(wèn)題,《古詩(shī)四帖》用了一個(gè)極其巧妙的方法,那就是拉近距離,有些段落幾乎到了橫無(wú)行、豎無(wú)列的程度。
      上下錯落,活躍氛圍。在書(shū)法學(xué)習上,自古就有五年上齊,十年下齊之說(shuō)。說(shuō)的是寫(xiě)一篇字,要做到上邊線(xiàn)齊和下邊線(xiàn)齊是很不容易的。而過(guò)去人們寫(xiě)字多為小字楷書(shū)、行書(shū),一頁(yè)紙要寫(xiě)很多行,上下不齊就不能做到端莊精美。這一原則至今仍然是我們書(shū)寫(xiě)章法的基本準則。然而,在《古詩(shī)四帖》中,張旭打破了這一規范。在這樣一幅不算太長(cháng)的手卷中,出現了多處上下不齊的現象。這是為什么?原因是狂草這種書(shū)體具有不同個(gè)性。在狂草作品中,字形靈活多變,字體時(shí)大時(shí)小,字勢欹正相間,動(dòng)蕩多變的章法局勢使上下不齊成為了一種自然的必然。有了這幾處錯落,章法氣勢在規整之中便多了幾分活躍。反之,沒(méi)有這幾處錯落,整件作品會(huì )立即顯得生硬刻板。
      4.風(fēng)格特點(diǎn)
      正大氣象是《古詩(shī)四帖》風(fēng)格上的最大特點(diǎn)。
      是什么?的重要含意是法度嚴謹。過(guò)去我們形容正大氣象還有一個(gè)詞語(yǔ),叫做廟堂氣象。廟堂代表皇家,代表國家。能夠代表國家或者說(shuō)具備國家級水平的東西,必須有嚴格的規范性,法度嚴謹才能傳之四海。例如學(xué)習篆書(shū),篆書(shū)碑帖就有皇家和民間之別,學(xué)習時(shí)必須有所區分。如果上手就寫(xiě)《散氏盤(pán)》等民間作品,寫(xiě)出的篆書(shū)就很難有規范性。
      的含意一是指氣勢雄壯,這一點(diǎn)很好理解;二是指占主流、走大路,風(fēng)格上不偏不怪,符合審美的普遍性。藝術(shù)欣賞有一個(gè)概念,叫做雅俗共賞。什么是雅俗共賞?就是一個(gè)人的作品受眾面很寬,大多數人都認為好,都能接受。這說(shuō)明審美上存在共性,也就是有些東西大家都認為好。書(shū)法家必須找到這個(gè)普遍性的東西,并寫(xiě)到自己的作品中去。只有這樣,你的作品才會(huì )引起更多人的共鳴。壯闊的美、典雅的美、充實(shí)的美,都屬于普遍性的美;枯槁的美、纖弱的美、殘缺的美、荒誕的美、怪異的美,則都屬于特殊性的美。
      《古詩(shī)四帖》雖屬狂草作品,但它嚴格遵守了傳統成法,從筆法到字法都與魏晉正統的草書(shū)一脈相承。而且從風(fēng)格上它狂而不野、狂而不怪,堅持正中求變,從而創(chuàng )造出了自身藝術(shù)上以正大氣象為特征的崇高品質(zhì)。
      對于書(shū)法有著(zhù)深入實(shí)踐經(jīng)驗的人都知道,堅持風(fēng)格上的正大氣象,同時(shí)還能寫(xiě)出作品的味道來(lái)是最難的,寫(xiě)歪一點(diǎn)、寫(xiě)怪一點(diǎn),寫(xiě)出些趣味則要容易得多。正是因為這一原因,走正路、走大路,堅持正大氣象的作品才更加被人們所看重。在歷代草書(shū)碑帖中,《古詩(shī)四帖》是高難的,其原因一方面在于其技法的高超,另一方面也源于其堅持的正大氣象。

      

      

      

     圖片

      

      

      本站是提供個(gè)人知識管理的網(wǎng)絡(luò )存儲空間,所有內容均由用戶(hù)發(fā)布,不代表本站觀(guān)點(diǎn)。請注意甄別內容中的聯(lián)系方式、誘導購買(mǎi)等信息,謹防詐騙。如發(fā)現有害或侵權內容,請點(diǎn)擊一鍵舉報。
      轉藏 分享 獻花(0

      0條評論

      發(fā)表

      請遵守用戶(hù) 評論公約

      類(lèi)似文章 更多

      国产日韩欧美,国产精品一区二区欧美视频,国产精品一区二区四区,国产成a人片在线观看视频99
     • <bdo id="gxqa6"></bdo>
       1. <track id="gxqa6"></track>
       2. <nobr id="gxqa6"><optgroup id="gxqa6"></optgroup></nobr>
         <tbody id="gxqa6"></tbody>